Oldal kiválasztása

Tudatos minőség a zöldfelületek kezelésében

Szerző: | 2021. július 14. | Kert | Címkék:

A magyar kert hagyományának, hírnevének megőrzése mellett a kertkultúránkat, gondolatiságunkat a szép kert kialakításában, a zöldfelületek létrehozásában és kezelésében széleskörűen kell értelmeznünk. A kertépítészet nem nélkülözheti a támogató ágazatok körét, beleértve a létesítményeinket üzemeltető széles körű tudással, szakmai rátermettséggel rendelkező cégeket” – fogalmazza meg a B+N Referencia Zrt. filozófiáját Nagy Gabriella, a vállalat kertészeti üzletágának vezetője.

S ez az elhivatottság áthatja a B+N munkáit is. Elsősorban létesítményüzemeltetés területén töltenek be jelentős piaci szerepet, ám a sokszínűség a siker kulcsa. Széles körű szolgáltatásaik közt megtalálhatók a kertészeti és erdőgazdálkodási tevékenységek is. Az általuk üzemeltetett vagy kezelt létesítmények épített, azaz egyfajta mesterséges környezetnek kell kielégítenie az emberek természethez fűződő igényét, s ezt a B+N elérhető közelségbe hozza. Gondoljunk csak az általuk teremtett irodák külső zöldfelületeire, tetőkertekre vagy belső növénydekorációkra és zöldfalakra. Ahol kialakítási vagy fenntartási feladatot végeznek, ott hozzátesznek valami pluszt, s új dolgot hoznak létre. Ahonnan pedig kivesznek bizonyos elemeket – mint például az erdőgazdálkodási tevékenységük során végzett nyiladéktisztítási, nyiladékrekonstrukciós feladatok esetében –, ott az ember életét szolgáló létesítmények természetes környezetének megfelelő fenntartását, megóvását célozzák meg.

„A tudatosan kialakított zöldfelületeket vagy használt természeti értékeinket tudatosan kell fenntartanunk, s fenntarthatónak kell kialakítanunk, hogy megőrizzük élhető terünket. Üzletágunk tevékenysége során ezeket a célokat szolgáljuk minőséggel. Sőt, tudatos minőséggel.”

A színvonal megteremtésében nagy szerepet játszanak a kapcsolatok. A rendszerek alkotásában a nyílt szemléletmód párosul adaptivitással, melynek köszönhető a gyors és pontos munkavégzés.

„Szerintem tekinthetünk egyfajta kapcsolatként a munkáinkra, s kimondhatjuk, hogy a minőség összetevőit alapvetően az együttműködésben részt vevők mindegyikének elégedettsége alkotja. Ahogyan értéket teremteni is csak értéket képviselő hozzáállással lehet. A megbízóinknak, illetve az együttműködő partnereinknek és a mi szakembereinknek is jól kell érezniük magukat ebben a viszonyban, amit munkakapcsolatnak nevezünk. A megrendelő a saját igényeit kiszolgáló, folyamatosan élő, azaz fenntartható zöldfelületet szeretne. Együttműködő partnereink az általunk biztosított stabil kapcsolatban érzik motiváltnak magukat.  A szakembereink pedig a feladat teljesítéséhez megfelelő eszközt és gépparkot, munkaruházatot, tiszta bérezést, stabil egzisztenciát igényelnek, mellyel megalapozhatják egyéni terveiket. Kellő elhivatottság szükséges ehhez a kapcsolathoz. Az üzletágunkra teljességgel jellemző a nyitottság, a kiterjedt kapcsolati rendszernek is köszönhető szakértelem, a közvetlen kapcsolattartás, a rugalmas alkalmazkodás, és gyors reagálás mellett a precizitás. Ezek a képességek alapozzák meg hatékonyságunkat és hitelességünket. Van még ereje a kimondott szónak, valamint a pontosan betartott határidőnek, a jó teljesítés pedig folyamatosan hozza a következő megbízásokat.”

Az átláthatóságot szem előtt tartva, lekövethető rendszerekben gondolkodnak és dolgoznak. Ez igaz a technikai, az adminisztrációs, vagy akár a személyes interakció terén. A megrendelők képesek konkrétan megfogalmazni az elképzeléseiket és elvárásaikat, amit kellő alázattal és szaktudással finomítanak a B+N munkatársai – vagy konkrétumok hiányában pontosítják. Ehhez viszont mélyrehatóan ismerni kell a lehetséges alternatívákat, melyeket felkínálhatnak a megrendelők számára. Vegyük például a robotfűnyírók esetét, amihez alapvető technikai háttér szükséges, mert enélkül képtelen működni, továbbá vannak korlátai is, hiszen csak meghatározott terepviszonyokon bevethető, s ezek erősen befolyásolják a kert kialakítását. „A különböző szakterületeken jártas, azonos értékrendet képviselő együttműködő partnereink ilyen esetekben készségesen segítenek, valamint mi is megkönnyítjük munkájukat a precízen megfogalmazott feladatokkal. Egy pontosan végrehajtott, szintre hozó zöldfelület kezelését követően jóval egyszerűbb az eltérő növekedésű, habitusú, idegen sarjaktól mentes cserjecsoportot, sövénysort fenntartani a későbbiekben, hiszen az azonos fajok azonos növekedéséből fakadóan, a sövénynyírás gyakorisága az egyöntetű hajtáshosszúság miatt csökkenhet, valamint látványban is szebb összképet mutat.”

A precíz kiültetési tervhez, a megfelelő zöldfelület-kezeléshez szükségesek a biológiai, és az alapos, mély növényélettani ismeretek, gyakorlati tapasztalatok. A modern ember életfelfogásához kevésnek bizonyul az a képesség, ami szerint egy minimalista épülethez kialakítandó virágos felületek esetében ne a mindenki által jól ismert egynyári virágzó dísznövényeket telepítsék, hanem észszerű átvizsgálást követően a terület környezeti tényezőinek ismeretében ültethető, virágával is díszítő növények teljes palettáját. A kötetlen növényinstallációval mint téralkotással lágyíthatóak a modern épületek vonalai. A B+N filozófiája szerint a kert egy olyan zöldfelület, ami a növekedés és fejlődés legszembetűnőbb megnyilvánulása. Ritmikusság, mozgalmasság, színkavalkád, forma s textúra játéka összeillő, közös igényű növényfajokkal és fajtákkal.

A zöldfelület kialakítása, valamint annak kezelése különböző szakterületek találkozása. Az életfenntartó környezet a tudomány, a művészet és természet gyakorlati szempontok által vezérelt találkozási tere.

„A Földünket kizsigereltük, így a zöldfelületek létrehozása, fenntartása során már nem a természet ellen feszülünk, hanem inkább a környezetünkkel való törődést tartjuk szem előtt. Jól működő rendszerek kialakítása a cél. A növényi közösségek alakulása, a szukcesszió versengésen alapul. A nagyobb ökológiai potenciállal rendelkező különböző növénycsoportok fajai, fajtái mindig nyerésre állnak. Ezt a tudást használnunk kell. A növények közösségeket hoznak létre, ne dolgozzunk ellene, hanem vegyük figyelembe, hogyan segíthetik egymást a növények a társulásban való jelenlétükkel is.”

A B+N munkáik során élő szervezetekkel foglalkozik, élettel szolgálják az életet. Ökológiai alapon kell gondolkodni a kitűzött célok elérése érdekében. A területre jellemző környezeti tényezők, azaz adottságok meghatározzák a kialakítható zöldfelületet, mely hosszútávon fenntartható. Víz nélkül nincs élet. Alapvetés náluk, hogy csak olyan helyre telepítenek dísznövényeket, ahol rendelkezésre áll a begyökeresedéshez, majd pedig a későbbiekben az adott növények életfeltételeihez szükséges vízmennyiség. Erdőtelepítés esetén sekély termőréteggel rendelkező, út menti erdősávokba, erdősítésekbe csak olyan növényeket telepítenek, melyek képesek gyökeret ereszteni a szélsőséges viszonyok közt, illetve a későbbiek során is fennmaradni. Az ültetésre váró növényfajok és fajták megfelelő kiválasztásával, az ideális hálózatban, tőszámokkal történő telepítés mellett az ápolási munkák során is hozzá lehet járulni a fennmaradáshoz. Az ápolási feladatok pontos végrehajtásával segíthető a csemeték életben maradása, ahogyan a sorban hagyott lágyszárú növényzet árnyékoló hatását kihasználva csökkenthető a talaj kiszáradása, vagy elősegíthető a nemes lomb megfelelő párologtatása. Már azzal a roppant egyszerű eljárással is kedvezően befolyásolható a korábban telepített növények fennmaradása, hogy a kaszálás során figyeljük a megbúvó fiatal csemetéket, és nem vágjuk le teljes egészében az élettelennek tűnő állományt. Az élet utat tör magának, hiszen ha a korábbiakban nem megfelelően történt az ápolás, kis ráfordítással megtalálhatók s megóvhatók a többször ugyan visszavágott, de újult erővel előtörő vékony hajtások. Ezek a facsemeték már kellő mértékben gyökeresek, így észszerűbb ezeket életben tartani, mint újabb telepítéssel próbálkozni pótlás céljából – nem feltétlenül az előírt feladat szerint eljárva. Facsemete telepítésénél lehetőség adódik az ideális szaporítóanyag kiválasztására, hiszen az ültetési matéria minőségét befolyásolja, hogy szabad- vagy burkolt gyökerűvel terveztünk, és az ültetés előtti szállítás, tárolás időtartama mind módosíthatja az eredést. A nagyobb gyökértömegnek köszönhetően a burkolt gyökerű növények a telepítés utáni kezdeti gyökeresedésnél, illetve a növény stressztűrésénél is jelentős előnyt élveznek. Amennyiben a terület pontos jellemzői nem ismertek, úgy az azt övező helyen már megtalálható, beállt, pionír fajok használata javasolt. Ugyanígy egy fásítási kivitelezési terv esetében is törekednünk kell a jellemző őshonos flóra fajainak, fajtáinak kiválasztására.

Nagy Gabriella szerint az átlátható, minőségi munkavégzés meghozza a várt eredményt

„Hogy mit tudnunk még tenni? Tanulunk. Épített környezetünk tájképi elemei és ökológiai szolgáltatói a meglévő idős park- és sorfák. Fontos azok teljes lombkoronájának megőrzése a vegetációs időszakon keresztül. Lombkoronavesztéssel a fa kondíciója gyengül, pár év alatt leromlik, és emiatt akár a környezetére is veszélyessé válhat. A lomb megóvására a növényvédelem két technológiát tud biztosítani: a permetezést és a fainjektálást. Az előbbi esetében a légkörbe történő elsodródás akár 50 százalék is lehet. Míg az injektálás során a fatesten ejtett furaton keresztül juttatjuk a szükséges hatóanyagot a nedvkeringésébe. A permetezéssel szemben az injektálás nagy előnye a hosszabb hatástartam, emellett pedig az, hogy a folyamat során nem jut a környezetbe indokolatlanul növényvédő szer. Olyan területeken, ahol a személyi jelenlét korlátozása problémás vagy nem megoldható – például forgalmas közterületeken, lakóövezetekben, irodaépületek környezetében –, a permetezés során kötelezően előírt munka-egészségügyi várakozási idő is nagyon nehezen betartható. A követhetőség érdekében a fák egyedi azonosítót kapnak a kezelés során, és nyilvántartásba kerülnek, rögzítve a kezelés időpontját, hatóanyagát, adagolását, a furatok számát, törzsméretet.”

Az átviteli hálózati távvezetékek nyiladékaiban, vagy azoknak kialakításában végzett tisztítási feladatok során, ahol kitermeléssel, irtással kezelik a területet, szintén adott a lehetőség arra, hogy értékes környezet maradjon az ember után. A taposási kár minimumra csökkentésével a zöldhulladék a keletkezett egyéb vagy akár veszélyes hulladék teljes elszállításával, kezelésével elérhető, hogy még ha az embert is szolgálja, de továbbra is a természet maradjon az úr ezeken a területeken.

Nagy Gabriella munkáját áthatja elhivatottságtudata

„Ki kell állnunk a szakmánk, szakmai érveink mellett, ahogyan a nevünk mellett is, hiszen azt adjuk mellé. Az embert a szíve és a feje viszi előre, és ennek a kettőnek együtt kell szolgálnia az életet – magyarázza lelkesen Nagy Gabriella. – Mióta a lábam előre visz, azóta csak a természetben találtam meg azt, amire szükségem van. A családból hoztam ezt a szemléletmódot, s az iskoláimtól, tanáraimtól kaptam a lehetőséget, hogy a szívem után a gondolkodásom is a segítségemre legyen. Ahogy a nagy teóriák szívből jönnek, s azokat a helyes gondolatok megerősítik. Megismerhettem hazánk tájait, növény- és állatvilágát, növényfenológiai kutatással foglalkozhattam, közben megtanulhattam felismerni a különbséget és annak jelentését a szarvasbikák eltérő bőgőhangjai között. Az erdő csöndje tanító erővel bír. Az ember már mindenhol ott van. Tiszteletlenül, felkészületlenül az erdőben is, és mégsem tanul. Az erdő már nem a vadaké, s hogyan találhatná meg a helyét urbánus területeken?! Így különösen fontos számomra, hogy a munkámmal is a természet által megalkotott életet szolgáljam. A B+N Referencia Zrt. vezetésétől 2018-ban kaptam a lehetőséget, hogy a kertészeti üzletág irányítását, átszervezését elvégezzem. S munkánknak köszönhetően azóta folyamatosan fejlődik, és erdőgazdálkodási tevékenységgel is megerősítettük piaci pozíciónkat.”

<a href="https://nqv.hu/szerzo/nqv-admin/" target="_self">NQV</a>

NQV

(bemutatkozó szöveg feltöltés alatt)

Legfrisebb bejegyzések

Ópusztaszer hazavár
Kebtanoda kutyasport egyesület
Kebtanoda kutyasport egyesület